Visselblåsning.

Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser som rör oss ber vi dig rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Du gör oss en tjänst eftersom du ger oss möjligheten att rätta till ett potentiellt fel – vilket vi inte kan göra om vi inte känner till det.

Alla som företräder oss ska upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat. Vi är en del av Eledakoncerner, som uppmanar alla att göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod.

Så fungerar det.

Systemet är anonymt, vilket betyder att du kan rapportera missförhållande och överträdelser utan rädsla för konsekvenser för din del. För att garantera din anonymitet rapporterar du till Hellström Advokatbyrå, som tar emot och värderar alla ärenden som rör oss.

Nästa steg är att Hellström Advokatbyrå kontaktar vår Visselblåsarenhet, som tar emot, hanterar och utreder de ärenden som inkommer, med stöd av Hellström Advokatbyrå om det krävs. Alla rapporter hanteras konfidentiellt och rapporteringskanalen är både krypterad och lösenordsskyddad.

Så fungerar det.

Du hittar mer information om vårt visselblåsarsystem, visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare här: