Skip to content
Mark & energibyggarna logo

Var med och lägg grunden till Västsveriges lysande framtid:

Ta plats i regionens snabbväxande team!

Göteborgs största anläggningsbolag är byggt på handlingskraft och engagemang.

Affärsområde

Ju mer vi växer, desto fler blir vi som tar ansvar

Mark & Energibyggarna genomsyras av entreprenörsanda. Vi har en decentraliserad organisation där det alltid är nära till beslut och engagemang. Hos oss har platscheferna alltid mandat att överträffa kundernas förväntningar.

Omsättningsökning

+%

sedan 2013

Aktuella projekt

Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger Mark & Energibyggarna ut E20 till mötesseparerad väg förbi Vårgårda. På uppdrag av Trafikverket uppför vi nya trafikplatser, en ny bro, en rörbro samt diverse arbeten på befintliga broar. Utförande av tryckledning, opto, kanalisation och bergschakt.

Affärsområde

Energi

Affärsområde Energi är grunden i Mark & Energibyggarna. Allt sedan starten av företaget 1991 har vi utfört nyanläggning, reinvestering samt drift och underhåll för alla områden inom Energi, som fjärrvärme, fjärrkyla och gas åt Göteborg och Mölndal Energi. Genom ett väl inarbetat samarbete med underleverantörer erbjuder vi en helhetslösning för beställare genom att utföra schakter, rörleveranser, svetsning och kontroll.

Affärsområde

Infra

Bara några år efter starten har verksamheten vuxit till en betydande del av Mark & Energibyggarnas erbjudande. Tar du dig fram längs en landsväg, motorväg eller järnväg i Västsverige så finns chansen att affärsområde Infra gjort det möjligt.

Infra
Mark

Affärsområde

Mark

Allt börjar med marken. Vad det än är som ska installeras, byggas eller uppföras måste det vila på stark och stabil grund. Affärsområde Mark hanterar alla typer av markjobb i samband med byggnation av bostäder, kommersiella fastigheter, industrifastigheter med mera och erbjuder allt från grundläggning, vatten och avlopp till finplanering.

Affärsområde

Anläggning

Sedan 2013 har Mark & Energibyggarna varit verksamma inom anläggning i Västsverige. I affärsområde Anläggning är vi nischade på större spårvägsprojekt, gator och torg samt avancerade VA-projekt inom Göteborg.

Anläggning

Affärsområde

Betong

Affärsområde betong inriktar sig i huvudsak på större infrastrukturarbeten med broar i fokus men även andra större betongentreprenader.

Affärsområde

Interna bolag

För att ytterligare kunna erbjuda våra kunder en bred bas av tjänster och samtidigt en hög teknisk kompetens har vi ett antal specialiserade Internbolag. Affärsområdet samordnar specialiserade resurser och kompetenser.