Skip to content
Mark & energibyggarna logo

En komplett anläggningsentreprenör med styrka och stabilitet

Mark & Energibyggarna är en stabil partner och arbetsgivare. Verksamheten är uppdelad i olika affärsområden som i sin tur följer olika konjunktursvängningar och projekttyper. Vi kan dessutom bättre möta fler beställare med en större bredd.

Gemensamt för all vår verksamhet är fokus på våra kunder. Genom att förstå vilka förväntningar som finns på varje enskilt uppdrag går det också att överträffa dem. Bland våra största uppdragsgivare märks Trafikverket, Trafikkontoret Göteborg, Göteborg Energi, Mölndals Energi och Vivab. Goda relationer är nyckeln till nöjda kunder och för att uppnå det krävs engagerade medarbetare som får och vill ta ansvar.

Verksamheten

Huvudkontor i Mölndal men lokala i hela Västsverige.

Vårt huvudkontor ligger i Mölndal men vårt arbetsområde täcker Västra Götaland, Halland och Värmland. Utpräglad lokalkännedom är avgörande för att kunna skapa kalkyler med hållbar lönsamhet. Vi är rotade i vår region och kallar därför Västsverige vår hemmaplan.

Våra affärsområden

Mark & Energibyggarna har en decentraliserad organisation där det är nära till beslut. Vår verksamhet är indelad i sex affärsområden: Energi, Infra, Mark, Anläggning, Betong samt Interna bolag.

Affärsområde

Energi

Fjärrvärme, fjärrkyla och el spelar en central roll hos som företag. Inom vårt affärsområde Energi finns både lång erfarenhet och spetskompetens. Genom ett gott samarbete med underleverantörer erbjuder vi en helhetslösning för beställare.

Infra

Affärsområde

Infra

Bara några år efter starten av affärsområdet infrastruktur har verksamheten vuxit till en betydande del av Mark & Energibyggarnas erbjudande. När du tar dig fram längs en landsväg, motorväg eller järnväg i Västsverige så finns chansen att affärsområde Infra gjort det möjligt.

Mark

Affärsområde

Mark

Allt börjar med marken. Vad det än är som ska installeras, byggas eller uppföras måste det vila på stark och stabil grund. Affärsområde Mark hanterar alla typer av markjobb i samband med byggnation av bostäder, kommersiella fastigheter, industrifastigheter med mera och erbjuder allt från grundläggning, vatten och avlopp till finplanering.

Anläggning

Affärsområde

Anläggning

Sedan 2013 har Mark & Energibyggarna varit verksamma inom anläggning i Västsverige. Genom åren har vår kompetens resulterat i nöjda uppdragsgivare och en starkare ställning i regionen.

Affärsområde

Betong

År 2021 startade Mark & Energibyggarna ett nytt affärsområde med inriktning på betong. Det består i huvuddel om större infrastrukturarbeten med broar i fokus men även andra större betongentreprenader.

Affärsområde

Interna bolag

För att ytterligare kunna erbjuda våra kunder en bred bas av tjänster och samtidigt en hög teknisk kompetens har vi ett antal specialiserade Internbolag. Affärsområdet samordnar specialiserade resurser och kompetenser.