Om Mark & Energibyggarna.

Vårt företag är Västsveriges snabbast växande anläggningsentreprenör. Vi har gått från att vara en uppstickare till ledare och i dag är vi Göteborgs största anläggningsföretag. Vårt fokus på våra kunder och deras förväntningar i varje enskilt uppdrag ger oss möjligheten att överträffa dem. Det strävar vi alltid efter att göra, vilket har lett till goda och långsiktiga relationer med våra kunder, bland andra Trafikverket, Exploateringsförvaltningen i Göteborg, Göteborg Energi, Mölndals Energi och Vivab.

Vi är en del av Eleda Group.

Det är en rikstäckande koncern med fokus på anläggnings, entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur. Koncernen verkar via regionala bolag som alla har liknande affärsmodeller och präglas av en stark entreprenörsanda. Koncernen har en omsättning om cirka 15 miljarder SEK och runt 3000 medarbetare

Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner inom koncernen.

Affärsområden

Eftersom vi i dag utför så många olika typer av arbeten, har vi delat in verksamheten i fem affärsområden:

Energi, Infra, Mark, Anläggning och Betong.

Våra värdeord.

Öppenhet är viktigt för oss. Därför delar vi med oss av våra värdeord, som syftar till att styra beslut, uppnå våra mål och agera hållbart och moraliskt. Våra värdeord visar hur vi bedriver vår verksamhet och vad du kan vänta dig av oss.

Våra värdeord

Ansvar

Våra uppdragsgivare och partners ska alltid känna sig trygga i samarbetet med oss. Vi arbetar med dialog och samsyn för att uppnå förväntade mål och resultat. Var och en ser sin betydelse i ett gemensamt ansvar. Arbetsgruppen sätts alltid samman efter kompetens och behörighet i förhållande till aktuellt uppdrag.

Våra värdeord

Relationer

Genom goda relationer är det lättare att förstå behov och förutse förväntningar. Goda relationer ska prioriteras, byggas upp och ständigt underhållas. Resultatet blir ökat förtroende för våra medarbetare och ökat engagemang såväl internt samt för våra kunders uppdrag.

Våra värdeord

Kompetens

Vår förmåga bygger på vad vi tidigare presterat. Innovativt kundorienterat fokus gör oss framtidssäkra. Vi är trygga i våra relationer och vår kompetens.

Miljöval

Hållbarhet.

Mark & Energibyggarna arbetar för ett hållbart företagande genom att vara en stark aktör i Västsverige med omnejd med sund ekonomi, använda vår kompetens för en fortsatt omställning till ett hållbart samhälle samt att vara en stabil och trygg arbetsgivare. Vår verksamhet ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar över tid. Genom vår verksamhet möjliggör vi ett mer klimatsmart samhälle. Vi bidrar med allt från laddinfrastruktur för elbilar, underhåll av spårväg/järnväg, vatten- och avloppssystem, kabelförläggning åt sol- och vindparker samt till kraftanläggningar för energiomställning.

Hållbarhet handlar också om att skapa hållbara och säkra arbetsplatser samt att säkerställa och kontrollera vilka avtryck vår verksamhet gör i form av klimat- och miljöpåverkan.

Certifierat ledningssystem.

En viktig förutsättning för att vi skall uppnå både lönsamhet och uppsatta mål för vår verksamhet är att ha ett väl fungerande och integrerat verksamhetsledningssystem. Mark & Energibyggarna och vårt ledningssystem är idag certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Välutbildade medarbetare.

Det är lika viktigt med medvetna som välutbildade medarbetare. Det uppnår vi tack vare löpande utbildningsprogram, vilket också är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.
Vi arbetar också efter en projektplan som beskriver vårt kvalitets-, miljö, och arbetsmiljöarbete.

I våra uppdrag arbetar vi generellt efter en uppdragsanpassad projektplan, vilket beskriver vårt arbetssätt. Planen är projektets och medarbetarnas främsta instrument att redovisa våra åtaganden och vårt systematiska arbetssätt inom kvalitets-, miljö, och arbetsmiljö.  Den ska också säkerställa att projektet organiseras, styrs och levererar rätt produkt, i rätt tid och till rätt kostnad utifrån beställarens, Mark & Energibyggarnas, standarders och myndigheters krav, behov och förväntningar.