Skip to content
Mark & energibyggarna logo

Västsveriges snabbväxande anläggningsentreprenör

Mark & Energibyggarna genomsyras av entreprenörsanda och framtidstro. Det är ett företag som har vuxit kraftigt senaste åren. Mellan 2013 och 2021 ökade omsättningen med hela 1 605%. Och det är lönsam tillväxt.

Mark & Energibyggarna har gått från att vara en uppstickare till att bli ett av de ledande anläggningsföretagen i Västsverige. Att vi fortsätter växa är ett kvitto från våra kunder på att vi gör rätt. Att vi växer med lönsamhet gör expansionen långsiktigt hållbar. Att passera 2 miljarder i omsättning och 250 anställda är milstolpar som påminner hur långt vi kommit sedan företaget grundades 1991.

Att passera 2 miljarder i omsättning och 250 anställda är milstolpar.

Vi är en del av Eleda Group

Mark & Energibyggarna ingår i Eleda Group som är en rikstäckande koncern med fokus på anläggnings-, entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur. Koncernen verkar via regionala bolag som alla har liknande affärsmodell. Företagskulturen präglas av en stark entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier. Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen. 2021 uppgick omsättningen till ca 10 miljarder och antalet anställda till ca 2500.

Affärsområden och internbolag

Verksamheten i Mark & Energibyggarna är organiserad i sex affärsområden: Energi, Infra, Mark, Anläggning, Betong samt Interna bolag. Internbolagen är högpresterande specialister på sitt respektive område och de arbetar självständigt på sina marknader med egna kunder. Vid behov kan bolagen samordnas så att vi gemensamt kan axla komplexa uppdrag som både har en stor bredd och uppfyller höga tekniska krav.

Vår policy

För att styra beslut och uppnå företagets mål har Mark & Energibyggarna en utarbetad policy för respektive område när det gäller etik, jämställdhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och samverkan. Vår företagspolicy speglar viktiga aspekter av hur vi bedriver vår verksamhet. Policyn består av tre rubriker: ansvar, relationer och kompetens.

Ansvar

Våra uppdragsgivare och partners ska alltid känna sig trygga i samarbetet med oss. Vi arbetar med dialog och samsyn för att uppnå förväntade mål och resultat. Var och en ser sin egen betydelse i ett gemensamt ansvar. Genom vårt ledningssystem sätts alltid arbetsgruppen samman efter kompetens och behörighet i förhållande till aktuellt uppdrag.

Relationer

Genom goda relationer är det lättare att förstå behov och förutse förväntningar. Goda relationer ska prioriteras, byggas upp och ständigt underhållas. Resultatet blir ökat förtroende för våra medarbetare och ökat engagemang för våra kunders uppdrag.

Kompetens

Vår förmåga bygger på vad vi tidigare presterat. Innovativt kundorienterat fokus gör oss framtidssäkra. Vi har ingenting emot att gå först. Vi är trygga i våra relationer och vår kompetens.

Hållbarhet

Mark & Energibyggarna ska bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan, arbetet baseras på en helhetssyn som omfattar all vår verksamhet. Vi ska även hjälpa kunder och medarbetare att göra bra miljöval.

Integrerat ledningssystem

För att utföra uppdragen på ett effektivt, tryggt och hållbart sätt tillämpar Mark & Energibyggarna ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare, vilket uppnås genom fortlöpande utbildningsprogram. Detta är även en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.

Mark & Energibyggarna arbetar efter en projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom koncernen samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden.

träd