Skip to content
Mark & energibyggarna logo
Markarbete

Affärsområde Mark

Allt börjar med marken. Vad det än är som ska installeras, byggas eller uppföras måste det vila på stark och stabil grund. Affärsområde Mark hanterar alla typer av markjobb i samband med byggnation av bostäder, kommersiella fastigheter, industrifastigheter med mera och erbjuder allt från grundläggning, vatten och avlopp till finplanering.

Affärsområde Mark startade 2018. Vi är nischade mot markarbetena i samband med byggnation av bostadsprojekt och anläggningar. Vi arbetar oftast i totalentreprenader och av dessa är en hel del i förtroendeentreprenader samt partnering men vi jobbar även i rena utförandeentreprenader.

Våra kunder är oftast privata byggföretag eller fastighetsföretag men även kommuner.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med mark?

Kontakta:
Christian Holmberg
0725-31 13 00
christian.holmberg@mark-energibyggarna.se