Skip to content
Mark & energibyggarna logo

Affärsområde Energi

Affärsområde Energi är grunden i Mark & Energibyggarna. Allt sedan starten av företaget 1991 har vi utfört nyanläggning, reinvestering samt drift och underhåll för alla områden inom Energi, som fjärrvärme, fjärrkyla och gas åt Göteborg och Mölndal Energi. Genom ett väl inarbetat samarbete med underleverantörer erbjuder vi en helhetslösning för beställare genom att utföra schakter, rörleveranser, svetsning och kontroll.

Under de senaste åren har vi även avtal med Kungälv och Lerum Energi. Affärsområdet har utvecklats ytterligare och utöver ovan nämnda energislag Fjärrvärme, Fjärrkyla och Gas utför vi numera även markarbeten för El och Opto åt energibolagen. Affärsområdet utför även mindre anläggningsarbeten, med gator och VA åt Trafikverket och kommuner.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med energi?

Kontakta:
Mattias Ivdal
0706-09 44 00
mattias.ivdal@mark-energibyggarna.se