Skip to content
Mark & energibyggarna logo

Affärsområde Betong

Affärsområde betong inriktar sig i huvudsak på större infrastrukturarbeten med broar i fokus men även andra större betongentreprenader.

Vi är en organisation som har en lång och gedigen erfarenhet av allt från mindre betongfundament inne på industrier till stora vattenbassänger, broar, brorenoveringar, hamnar och arbete i tunnlar.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med betong?

Kontakta:
Johan Söderberg
070-343 77 26
johan.soderberg@mark-energibyggarna.se