affärsområde ANLÄGGNING.

Sedan 2013 har Mark & Energibyggarna varit verksamma inom anläggning i Västsverige. Genom åren har vår kompetens och ansvarskänsla resulterat i allt fler nöjda uppdragsgivare och en allt starkare ställning i regionen.

I affärsområde Anläggning är vi nischade på större spårvägsprojekt, gator och torg samt avancerade VA-projekt inom Göteborg. Våra stora kunder inom affärsområde Anläggning är Exploateringsförvaltningen Göteborg samt Kretslopp och Vatten och Mölndals Stad.

Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM HUR VI ARBETAR MED ANLÄGGNING?

Ta kontakt med Linda Casselbrant: