Om företaget

Företaget

​Mark & Energibyggarna i Göteborg AB är en framgångsrik aktör i Göteborgsområdet när det gäller anläggningsbyggnation. Idag har företaget ett 60 tal anställda och är väl etablerat på marknaden. Företaget grundades 1991 av Owe Brasar och Mats Odell.

Under 2013 gick Johan Halvardsson in i bolaget och verksamheten utökades med större anläggningsbyggnation.
Johan Halvardsson kommer närmast från Peab där han arbetat som region- och arbetschef de senaste 13 åren. Johan har medverkat i allt från riktigt stora anläggningsprojekt till mindre markarbeten.
​​​​​​​
År 2016 startades dotterbolaget Mark & Energi Infra AB för att komplettera inom infrautbyggnaden.
foretagetforetaget
foretaget

INFRASTRUKTUR

​Under verksamhetsområde anläggning kan vi erbjuda anläggningsarbeten i alla olika storlekskategorier. Vi kan bygga spårväg, järnväg, broar och ledningsarbeten, ja i stort sett allt inom området. Vi utvecklar stadsmiljön, grundlägger hus och bygger gator och ledningar för nya exploateringsområden.

JÄRNVÄG/SPÅRVÄG

Mark & Energi Infra kompletterar nu verksamheten med en kunnig organisation inom infra.

DRIFT OCH UNDERHÅLL

​Verksamhetsområdet drift och underhåll kräver snabba insatser. Det gäller även att ha rätt resurser till sitt förfogande och vi har kranbilar, specialmaskiner och övriga resurser som kan sättas in omgående när det krävs.​

GAS

​Vi byter ut det gamla gasnätet i Göteborgs innerstad mot naturgas. Med naturgas och ledningar i nya material blir det ännu säkrare att använda gas.

FJÄRRVÄRME

​Den största delen av våra resurser läggs på fjärrvärme där vi har ett helhetskoncept med allt ifrån inköp av fjärrvärmerör, schaktning, läggning, svetsning, skumning, återfyllning till asfaltering och linjemålning.

FJÄRRKYLA

​Omkring 70% av vår totala verksamhet handlar om fjärrvärme men som en följd av den tekniska utvecklingen kan vi även med samma teknik leverera kyla.

VA-ANLÄGGNINGAR

Utbyggnad av nya anläggningar.


​​​​​​​OPTISKA KABLAR OCH ELKABLAR

​Bredbandet byggs successivt ut. Samtidigt som vi bygger fjärrvärmesystem gräver vi ofta ner och förbereder för bredband, fiber och elkanalisation.