Projekt

  • 1Pagaende-projekt-Cirkulationsplats-i-Molndal
  • 2015-01-div-102
  • Bergmansgatan31
  • Rosenhill-23

Projekt i Brogatan och Bergmansgatan

​​​​​​​
För Mölndals Stads räkning bygger vi markvärme, belysning och nya ytskikt på Brogatan och Bergmansgatan. Projektet startade i april 2017 och beräknas vara klart till våren/sommaren 2018.

  • Bergmansgatan1
  • Bergmansgatan2
  • Bergmansgatan3

Projekt i Nya Hovås.


Byggnation av ny cirkulationsplats vid Brottkärrsmotet vid väg 158 samt en ny pendelparkering med plats för 150 bilar. Byggnationen är en del av det "Nya Hovås" projektet.

Beställare: Trafikverket.

Byggnation av Rosenhill Idrottsanläggning

 
Rosenhill Idrottsanläggning är ett projekt där vi på totalentreprenad bygger en ny konstgräsplan, tennisbana, löpar- och längdhoppsbanor, nya parkeringsytor, ny belysning och en ny infartsväg.
 
Projektet har sin bakgrund i projektet Hamnbanan och delsträckan Eriksberg-Pölsebo där Trafikverket kommer att ta Krokängsparken i anspråk för en tunnelbyggnation. Eriksbergs IF kommer i samband med detta flytta sin verksamhet till Rosenhill. 
 
Byggnationen av idrottsanläggningen påbörjas hösten 2017 och färdigställs sommaren 2018. 

  • Rosenhill-14
  • Rosenhill-22

Reinvestering Hålldamsvägen FV

projekt1projekt1
projekt1

Reinvestering Storgatan, Mölndal


hej2hej2
hej2
hejhej
hej

Bräcke FV DN 700

hemsdia2hemsdia2
hemsdia2

Skeppsbron Entreprenad 1C.

Entreprenaden omfattar arbeten med kabel/ledningsförläggning, spårväg och gata längs Järntorgsgatan fram till Esperantoplatsen. Samtliga gator och gångbanor förses med nytt ytskikt. Entreprenaden påbörjades våren 2014 och väntas färdigställas hösten 2015. Kontraktet uppgår till ca 50 mkr.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.
Beställare: Trafikkontoret i Göteborg.    
2015 01 div 0942015 01 div 094
2015 01 div 094
2015 01 div 0952015 01 div 1022015 01 div 103DSC035831DSC03585DSC03589DSC03594DSC03598Skeppsbron dec 2014

Chalmers Hållplats Del 2.

Entreprenaden omfattar arbete med flyttning av befintlig spårväg, gata och GC-väg, nya busskörfält, samt kabel och ledningsförsläggning vid Chalmers hållplats. Samtliga gator och gångbanor samt ytor för hållplatser förses med nytt ytskikt. Entreprenaden påbörjas under maj 2014 och väntas färdigställas dec 2014. Kontraktet uppgår till ca 20 mkr.

Entreprenadform:  Utförandeentreprenad.
Beställare: Trafikkontoret i Göteborg.  ​
projekt5 2projekt5 2
projekt5 2