​​​​​Nyheter


2017-06-05

Utförandeentreprenad av omisolering av kulvert, Lana.

Beställare Mölndals Stad.
2017-06-01

Spårarbete Änggården.

Beställare Göteborg Stad.
17-05-30

Svingeln, Spårarbete

Beställare Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Anbudssumma 80 mkr 
17-04-28

Taljegården Etapp 4, cirkulationsplats 

Beställare Mölndals Stad
Anbudssumma 6,7 mkr
17-05-09

Spårarbete Östra Hamngatan

Beställare Trafikverket
Anbudssumma 10 mkr
Utförandetid, juli månad
17-05-03

Spårbyte Eketrägatan-Väderilsgatan

Beställare Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Anbudssumma 26 mkr
17-01-01

Hossaberget markentreprenad 

Beställare Studor Villor AB

2017-02-01

Bostäder vid Sisjövägen- byggnation av gator, ledningar m.m. 

Beställare Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Anbudssumma 68 mkr

2017-02-27

Taljegården etapp 4, nya VA-ledningar. 

Beställare Mölndals Stad
2017-02-27

Byggnation av gator, ledningar m.m för bostäder vid Sisjövägen.

Entreprenadsumma cirka 73 mkr.
2017-02-21

Mark & Energi har börjat det nya året med att starta upp ett nytt bolag, Mark & Energi Infra AB.

Syfte med detta är att vara med på den stora utbyggnaden inom infra i Västsverige de kommande åren.  
Ansvarig Henrik Thorsson
2016-12-16

Förlängning av avtal för Göteborgs Stad Kretslopp och vatten.

Ny avtalsperiod 2017-01-01 – 2018-12-31
2016-12-16

Förlängning av avtal för Göteborgs Stad Kretslopp och vatten.

Ny avtalsperiod 2017-01-01 – 2018-12-31