Kvalitet & miljö

Vi bygger energisystem för vår miljö och vår framtid.

Miljö

​Mark & Energibyggarna i Göteborg AB är miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborg och vi arbetar hela tiden på att minska vår miljöpåverkan.

Vi har ett väl utbyggd miljösystem som uppfyller kraven enligt ISO 14001 där vi dokumenterar hela vår byggprocess som kan ha påverkan på miljön.Här dokumenterar vi även hur vi hanterar olika typer av miljöpåverkande medel samt hur vi sorterar och återvinner alla restprodukter och avfall.
shutterstock 130711082shutterstock 130711082
shutterstock 130711082

Miljöpolicy

​Mark & Energibyggarna skall aktivt arbeta för att minska miljöpåverkan och miljöarbetet baseras på en helhetssyn som omfattar all vår verksamhet. Vi skall följa de gällande miljölagar, föreskrifter och krav från myndigheter och kunder. I det dagliga arbetet skall varje medarbetare med kunskap och engagemang ta ett personligt ansvar för miljön på sin arbetsplats.

Kvalité

​Vi har ett väl utbyggd kvalitetsystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001 där vi beskriver och dokumenterar hela byggprocessen från byggstart till slutbesiktning och slutdokumentation. Gå gärna in under kontakta oss så kan vi översända hela vårt Ledningssystem och Företagspolicy.
Miljodiplom SMBsMiljodiplom SMBs
Miljodiplom SMBs