Skip to content
Mark & energibyggarna logo

Affärsområde Interna bolag

För att ytterligare kunna erbjuda våra kunder en bred bas av tjänster och samtidigt en hög teknisk kompetens har vi ett antal specialiserade Internbolag. Affärsområdet samordnar specialiserade resurser och kompetenser.

Internbolagen är specialister på sitt respektive område. Internbolagen arbetar självständigt på respektive marknad och med egna kunder. Verksamheterna arbetar både lokalt och vissa högspecialiserade bolag arbetar nationellt. Vid behov kan bolagen samordnas och gör så att koncernen kan ta komplexa uppdrag som både har en stor bredd och höga tekniska krav.

Vill du veta mer om våra interna bolag?

Kontakta:
Mattias Ivdal
0706-09 44 00
mattias.ivdal@mark-energibyggarna.se