Projekt

hemsdia2hemsdia2
hemsdia2

Reinvestering Storgatan, Mölndal


hej2hej2
hej2
hejhej
hej

Reinvestering Hålldamsvägen FV

projekt1projekt1
projekt1

Bräcke FV DN 700

hemsdia2hemsdia2
hemsdia2

Skeppsbron Entreprenad 1C.

Entreprenaden omfattar arbeten med kabel/ledningsförläggning, spårväg och gata längs Järntorgsgatan fram till Esperantoplatsen. Samtliga gator och gångbanor förses med nytt ytskikt. Entreprenaden påbörjades våren 2014 och väntas färdigställas hösten 2015. Kontraktet uppgår till ca 50 mkr.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad.
Beställare: Trafikkontoret i Göteborg.    
2015 01 div 0942015 01 div 094
2015 01 div 094
2015 01 div 0952015 01 div 1022015 01 div 103DSC035831DSC03585DSC03589DSC03594DSC03598Skeppsbron dec 2014

Chalmers Hållplats Del 2.

Entreprenaden omfattar arbete med flyttning av befintlig spårväg, gata och GC-väg, nya busskörfält, samt kabel och ledningsförsläggning vid Chalmers hållplats. Samtliga gator och gångbanor samt ytor för hållplatser förses med nytt ytskikt. Entreprenaden påbörjas under maj 2014 och väntas färdigställas dec 2014. Kontraktet uppgår till ca 20 mkr.

Entreprenadform:  Utförandeentreprenad.
Beställare: Trafikkontoret i Göteborg.  ​
projekt5 2projekt5 2
projekt5 2