​​​​​Nyheter

17-05-03
Spårbyte Eketrägatan-Väderilsgatan
Beställare Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Anbudssumma 26 mkr
17-01-01
Hossaberget markentreprenad 
Beställare Studor Villor AB

2017-02-01
Bostäder vid Sisjövägen- byggnation av gator, ledningar m.m. 
Beställare Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Anbudssumma 68 mkr

2017-02-27
Taljegården etapp 4, nya VA-ledningar. 
Beställare Mölndals Stad
2017-02-27
Byggnation av gator, ledningar m.m för bostäder vid Sisjövägen. Entreprenadsumma cirka 73 mkr.
2017-02-21
Mark & Energi har börjat det nya året med att starta upp ett nytt bolag, Mark & Energi Infra AB.
Syfte med detta är att vara med på den stora utbyggnaden inom infra i Västsverige de kommande åren.  
Ansvarig Henrik Thorsson
2016-12-16
Förlängning av avtal för Göteborgs Stad Kretslopp och vatten.
Ny avtalsperiod 2017-01-01 – 2018-12-31
2016-12-16
Förlängning av avtal för Göteborgs Stad Kretslopp och vatten.
Ny avtalsperiod 2017-01-01 – 2018-12-31